Các công cụ bán hàng – dermalogica.com.vn

Các công cụ bán hàng

✅ Các công cụ được tạo ra để hỗ trợ Salon công khai tính chuyên nghiệp với khách hàng dưới dạng Hành trình trải nghiệm các kênh bán hàng:

1️⃣ Bắt đầu với bảng Kế hoạch Sức khoẻ làn da để Thiết lập Mục Tiêu Làn da với Kỹ Thuật phân tích sơ đồ gương mặt

2️⃣ Phân tích sơ đồ gương mặt trực tuyến bằng Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Dermalogica, thực hiện cùng các chuyên gia được chứng nhận của Dermlogica.

3️⃣ Lớp học Chuyên gia mang đến nền tảng kiến thức về làn da, thực hiện trực tuyến hoặc tại salon.

4️⃣ Khám phá trực tiếp liệu pháp Facefit để chuyên gia làn da làm quen với làn da của khách hàng và Tạo cơ hội cho khách hàng làm quen với các giải pháp chăm sóc da được kê toa.

Đăng ký trải nghiệm Phễu Bán Hàng: http://bit.ly/TraiNghiemHanhTrinhBanHang