Da khô và nhạy cảm – dermalogica.com.vn

Da khô và nhạy cảm

Chia sẽ:

Trong khi có nhiều lý do dẫn đến da mẫn cảm, một trong những hậu quả lớn nhất của da khô là sự gia tăng độnhạy cảm này. Da khô là một tiền thân của da nhạy cảm bởi vì khi da khô, nó thiếu hàng rào lipid bảo vệ tựnhiên của nó. Điều này làm giảm khả năng phòng thủ của da chống lại các yếu tố khắc nghiệt của môi trường, thậm chí có thể gây ra một phản ứng nhạy cảm ở da, chẳng hạn như ngứa và đỏ.

 Đối với điều trị thích hợp của tình trạng da khô và nhạy cảm, hãy tư vấn chuyên viên chăm sóc da chuyên nghiệp của bạn.