Lona Home Spa - T2 Đinh Công Tráng, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần – dermalogica.com.vn

Lona Home Spa - T2 Đinh Công Tráng, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lona Home Spa 

Địa chỉ: T2 Đinh Công Tráng, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại: 093 9155459/ 0777679902