Lyz’s Salon

Địa chỉ: 21/6 Lương Bắc Đằng, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.
Điện thoại: (058)3.871.587

CHỌN TỈNH/ THÀNH PHỐ ĐỂ XEM ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG