Phương Đông - Phòng LG 0114, toà nhà Garden Gate, số 8 Hoàng Minh Giám – dermalogica.com.vn

Phương Đông - Phòng LG 0114, toà nhà Garden Gate, số 8 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, HCM

Phương Đông

Địa chỉ: Phòng LG 0114, toà nhà Garden Gate, số 8 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, HCM

Số điện thoại: 0903 333 829