Promotion – dermalogica.com.vn

#Phyto Serum monthly promotion

#SPS monthly promotion

#SFT monthly promotion

image description

105 Điểm

Nightly Lip Treatment
image description

82 Điểm

Dry Skin Kit
image description

40 Điểm

Silk Finish Conditioner

E MEMBERSHIP

VOLUME DISCOUNT

Giảm 3% tổng đơn hàng khi mua từ 2-3 sản phẩm sử dụng mã SL23 Ưu đãi theo số lượng sản phẩm trên một đơn hàng
image description
Giảm 6% tổng đơn hàng khi mua từ 4-6 sản phẩm sử dụng mã SL46 Ưu đãi theo số lượng sản phẩm trên một đơn hàng
image description
Giảm 10% tổng đơn hàng khi mua từ 7 sản phẩm trở lên sử dụng mã SL7 Ưu đãi theo số lượng sản phẩm trên một đơn hàng
image description